みんなの日本語ニホンゴ
minna no nihongo
มินนะ โนะ นิฮงโกะ
ダイ
dai ikka
ดะอิ อิจิคะ
บทที่ ๒
tr. 25
単語タンゴ
tango
ตะอึ้งโงะ
คำศัพท์
ここ
koko
โคะโคะ
ที่นี่
そこ
soko
โซะโคะ
ที่นั่น
あそこ
asoko
อะโซะโคะ
ที่โน่น
どこ
doko
โดะโคะ
ที่ไหน
こちら
kochira
โคะจิระ
ทางนี้
そちら
sochira
โซะจิระ
ทางนั้น
あちら
achira
อะจิระ
ทางโน้น
どちら
dochira
โดะจิระ
ทางไหน
教室キョウシツ
kyo-shitsu
เคียว-ชิทซึ
ห้องเรียน
食堂ショクドウ
shokudo-
โชะคึโดะ
โรงอาหาร
事務ジムショ
jimusho
ญิมุโชะ
สำนักงาน
会議室カイギシツ
kaigishitsu
คะอิงิชิทซึ
ห้องประชุม
受付ウケツケ
uketsuke
อึเคะทซึเคะ
ที่ติดต่อสอบถามโต๊ะประชาสัมพันธ์
ロビー
robi-
โระบิ-
ล็อบบี้
部屋ヘヤ
heya
เฮะยะ
ห้อง
トイレ(お手洗テアラい)
toire (otearai)
โตะอิเระ (โอะเตะอะระอิ)
ห้องน้ำ, ห้องส้วม, ห้องสุขา
階段カイダン
kaidan
คะอิดะอึ้ง
บันได
エレベーター
erebe-ta-
เอะเระเบะ-ตะ-
ลิฟต์
エスカレーター
esukare-ta-
เอะซึคะเระ-ตะ-
บันไดเลื่อน
(お)クニ
(o) kuni
(โอะ) คึนิ
ประเทศ
会社カイシャ
kaisha
คะอิชะ
บริษัท
ウチ(うち)
uchi
อึจิ
บ้าน
電話デンワ
denwa
เดะอึ้งวะ
โทรศัพท์, เครื่องโทรศัพท์
クツ
kutsu
คึทซึ
รองเท้า
ネクタイ
nekutai
เนะคึตะอิ
เนกไท
ワイン
wain
วะอิอึ้ง
ไวน์
煙草タバコ
tabako
ตะบะโคะ
บุหรี่
uriba
อึริบะ
เคาน์เตอร์ขาย, สถานที่ขายสินข้าในห้างสรรพสินค้า
地下チカ
chika
จิคะ
ใต้ดิน
カイ
...kai / ...gai
...คะอิ
ชั้น
何階ナンカイ
nan gai
นะอึ้งคะอิ
ชั้นที่เท่าไร, ชั้นอะไร
エン
...en
...เอะอึ้ง
เยน
いくら
ikura
อิคึระ
ราคาเท่าไร
ヒャク
hyaku
เฮียะคึ
ร้อย
セン
sen
เซะอึ้ง
พัน
マン
man
มะอึ้ง
หมื่น
(会話カイワ
(kaiwa)
(คะอิวะ)
すみません
sumimasen
ซึมิมะเซะอึ้ง
ขอโทษ
…で ございます
...de gozaimasu
...เดะ โงะสะอิมะซึ
คำสุภาพของ desu
せてクダさい
misete kudasai
มิเซะเตะ คึดะซะอิ
ขอดูหน่อย
じゃ
ja
ญะ
เอาล่ะ, งั้น, งั้นก็, ถ้าอย่างนั้น
ください
kudasai
คึดะซะอิ
ขอหน่อย
新大阪シンオオサカ
shin o-saka
ชิอึ้ง โอะ-ซะคะ
ชื่อสถานีรถไฟในจังหวัดโอซาก้า
イタリア
itaria
อิตะริอะ
อิตาลี
スイス
suisu
ซึอิซึ
สวิตเซอร์แลนด์
MT
emu thi-
เอะมุ จิ-
ชื่อบริษัท (นามสมมุติ)
ヨーネン
yo-nen
โยะ- เนะอึ้ง
ชื่อบริษัท (นามสมมุติ)
アキックス
akikkusu
อะคิ,คึซึ
ชื่อบริษัท (นามสมมุติ)
文型ブンケイ
bunkei
บุอึ้งเคะอิ
รูปประโยค
tr.26
1 ここは食堂ショクドウです。
koko wa shokudo- desu.
โคะโคะ วะ ชิอึ้ง โอะ-ซะคะ เดะซึ
ที่นี่คือโรงห้องอาหาร
2 電話デンワはあそこです。
denwa wa asoko desu.
เดะอึ้งวะ วะ อะโซะโคะ เดะซึ
โทรศัพท์อยู่ตรงโน้น
例文レイブン
reibun
เระอิบุอึ้ง
ประโยคตัวอย่าง
tr.27
1 ここは新大阪シンオオサカですか?
koko wa shin o-saka desuka?
โคะโคะ วะ ชิอึ้ง โอะ-ซะคะ เดะซึ คะ?
ที่นี่คือซินโอซาก้าใช่ไหม
はい、そうです
hai so- desu
ฮะอิ โซะ-เดะซึ
ใช่ครับ/ค่ะ
2 手洗テアラいはどこですか?
otearai wa doko desuka?
โอะเตะอะระอิ วะ โดะโคะ เดะซึ คะ?
ห้องน้ำอยู่ที่ไหน
あそこです。
asoko desu.
อะโซะโคะ เดะซึ
อยู่ตรงโน้น
3 山田ヤマダさんはどこですか?
yamada san wa doko desu ka?
ยะมะดะ ซะอึ้ง วะ โดะโคะ เดะซึ คะ?
คุณยามาดะอยู่ที่ไหน
事務ジムショです。
jimusho desu.
ญิมุโชะ เดะซึ
อยู่ที่สำนักงาน
4 エレベーターはどちらですか?
erebe-ta- wa dochira desuka?
เอะเระเบะ-ตะ- วะ โดะจิระ เดะซึ คะ?
ลิฟต์อยู่ทางไหน
そちらです
sochira desu.
โซะจิระ เดะซึ
ทางนั้น
5 クニはどちらですか?
kuni wa dochira desuka?
คึนิ วะ โดะจิระ เดะซึคะ?
คุณมาจากประเทศอะไร
アメリカです。
amerika desu.
อะเมะริคะ เดะซึ
มาจากประเทศอเมริกา
6 それはどこのクツですか?
sore wa dokono kutsu desu ka?
โซะเระ วะ โดะโคะโนะ คึทซึ เดะซึคะ?
นั่นเป็นรองเท้าทำจากที่ไหน
イタリアのクツです。
itaria no kutsu desu.
อิตะริอะ โนะ คึทซึ เดะซึ
รองเท้าทำจากอิตาลี
7 この時計トケイはいくらですか?
kono toke- wa ikura desuka?
โคะโนะ โตะเคะ- วะ อิคึระ เดะซึคะ?
นาฬิกานี้ราคาเท่าไร
一万イチマン八千ハッセン六百ロッピャクエンです。
ichi man hassen roppyaku en desu.
อิจิ มะอึ้ง ฮะ, เซะอึ้ง โระ,เพียะคึ เอะอึ้ง เดะซึ
18600เย็น
 会話カイワ  
  kaiwa 
 บทสนทนา 
   
  これをください。 
  kore wo kudasai. 
 โคะเระ โวะ คึดะซะอิ 
 ขอ....นี่ค่ะ 
     
マリナ  すみません。ワインはどこですか?  
  sumimasen. wain uriba wa doko desuka? 
 ซึมิมะเซะอึ้ง. วะอิอึ้ง อึริบะ วะ โดะโคะ เดะซึคะ? 
 ขอโทษค่ะ แผนกขายไวน์อยู่ที่ไหนค่ะ 
     
店員テンイン  地下チカ一階イッカイでございます。  
  chika ikkai de gozaimasu. 
 จิคะ อิ,คะอิ เดะ โงะสะอิมะซึ 
 อยู่ชั้นใต้ดินชั้นที่ 1 ค่ะ 
     
マリナ  どうも。  
  do-mo. 
 โดะ-โมะ 
 ขอบคุณค่ะ 
   
マリナ  すみません。そのワインをせてください。  
  sumimasen. sono wain wo misete kudasai. 
 ซึมิมะเซะอึ้ง. โซะโนะ วะอิอึ้ง โวะ มิเซะเตะ คึดะซะอิ. 
 ขอโทษค่ะ ขอดูไวน์ขวดนั้นหน่อย 
     
店員テンイン  はいどうぞ。  
  hai douzo. 
 ฮะอิ โดะ-โสะ 
 เชิญค่ะ 
     
マリナ  これはフランスのワインですか?  
  kore wa furansu no wain desuka? 
 โคะเระ วะ ฮึระอึ้งซึ โนะ วะอิอึ้ง เดะซึคะ? 
 นี่เป็นไวน์ของฝรั่งเศสใช่ไหมคะ 
     
店員テンイン  いいえ、イタリアのです。  
  i-e, itaria no desu. 
 อิ-เอะ, อิตะริอะ โนะ เดะซึ. 
 ไม่ใช่ค่ะ ของอิตาลี 
     
マリナ  いくらですか?  
  ikura desuka? 
 อิคึระ เดะซึคะ? 
 ราคาเท่าไรคะ 
     
店員テンイン  二千五百円ニセンゴヒャクエンです。  
  ni sen go hyaku en desu. 
 นิ เซะอึ้ง โงะ เฮียะคึ เอะอึ้ง เดะซึ. 
 2500 เยนค่ะ 
     
マリナ  じゃ、これをください。  
  ja, kore wo kudasai. 
 โญะ, โคะเระ โวะ คึดะซะอิ 
 งั้น ขอขวดนี้ค่ะ 
     
練習レンシュウ
renshu- A
แบบฝึกหัด A
1 1) ここは 教室キョウシツ です。
kore wa kyo-shitsu desu.
โคะโคะ วะ เคียว- ชิทซึ เดะซึ
2) ここは 大学ダイガク です。
kore wa daigaku desu.
โคะโคะ วะ  ดะอิงะคึ เดะซึ
3) ここは 広島ヒロシマ です。
kore wa hiroshima desu.
โคะโคะ วะ  ฮิโระชิมะ เดะซึ
2 1) 受付ウケツケ ここ です。
uketsuke wa koko desu.
อึเคะทซึเคะ วะ โคะโคะ เดะซึ
2) 受付ウケツケ そこ です。
uketsuke wa soko desu.
อึเคะทซึเคะ วะ โซะโคะ เดะซึ
3) 受付ウケツケ あそこ です。
uketsuke wa asoko desu.
อึเคะทซึเคะ วะ อะโซะโคะ เดะซึ
4) 受付ウケツケ どこ ですか?
uketsuke wa doko desuka?
อึเคะทซึเคะ วะ โดะโคะ เดะซึคะ?
3 1) 佐藤サトウさんは あそこ です。
sato- san wa asoko desu.
ซะโตะ- ซะอึ้ง วะ อะโซะโคะ เดะซึ
2) 佐藤サトウさんは 事務ジムショ です。
sato- san wa jimusho desu.
ซะโตะ- ซะอึ้ง วะ ญิมุโชะ เดะซึ
3) 佐藤サトウさんは ロビー です。
sato- san wa robi- desu.
ซะโตะ- ซะอึ้ง วะ โระบิ- เดะซึ
4) 佐藤サトウさんは どこ ですか?
sato- san wa doko desuka?
ซะโตะ- ซะอึ้ง วะ โดะโคะ เดะซึคะ?
4 1) エレベーターは こちら です。
erebe-ta- wa kochira desu.
เอะเระเบะ-ตะ- วะ โคะจิระ เดะซึ
2) エレベーターは そちら です。
erebe-ta- wa sochira desu.
เอะเระเบะ-ตะ- วะ โซะจิระ เดะซึ
3) エレベーターは あちら です。
erebe-ta- wa achira desu.
เอะเระเบะ-ตะ- วะ อะจิระ เดะซึ
4) エレベーターは どちら ですか?
erebe-ta- wa dochira desuka?
เอะเระเบะ-ตะ- วะ โดะจิระ เดะซึคะ?
5 1) これは 日本ニホン 辞書ジショです。
kore wa nihon no jisho desu.
โคะเระ วะ นิโฮะอึ้ง โนะ ญิโชะ เดะซึ
2) これは アメリカ 辞書ジショです。
kore wa amerika no jisho desu.
โคะเระ วะ อะเมะริคะ โนะ ญิโชะ เดะซึ
3) これは ドイツ 辞書ジショです。
kore wa doitsu no jisho desu.
โคะเระ วะ โดะอิทซึ โนะ ญิโชะ เดะซึ
4) これは どこ 辞書ジショですか?
kore wa nihon no jisho desuka?
โคะเระ วะ โดะโคะ โนะ ญิโชะ เดะซึคะ?
6 1) このネクタイは 1500エン です。
kono nekutai wa sen go hyaku en desu.
โคะโนะ เนะคึตะอิ วะ เซะอึ้ง โงะ เฮียะคึ เอะอึ้ง เดะซึ
2) このネクタイは 5800エン です。
kono nekutai wa go sen happyaku en desu.
โคะโนะ เนะคึตะอิ วะ โงะ เซะอึ้ง ฮะ,เพียะคึ เอะอึ้ง เดะซึ
3) このネクタイは 13000エン です。
kono nekutai wa ichi man san zen en desu.
โคะโนะ เนะคึตะอิ วะ อิจิ มะอึ้ง ซะอึ้ง เบียะคึ เอะอึ้ง เดะซึ
4) このネクタイは いくら ですか?
kono nekutai wa ikura desuka?
โคะโนะ เนะคึตะอิ วะ อิคึระ เดะซึคะ?
練習レンシュウ
renshu- B
แบบฝึกหัด B
1 rei ここは 食堂ショクドウ です。
koko wa shokudo- desu.
โคะโคะ วะ โชะคึโดะ- เดะซึ
1) ここは 受付ウケツケ です。
koko wa uketsuke desu.
โซะโคะ วะ อึเคะทซึเคะ เดะซึ
2) ここは 事務ジムショ です。
koko wa jimusho desu.
โคะโคะ วะ ญิมุโชะ เดะซึ
3) ここは 会議室カイギシツ です。
koko wa kaigishitsu desu.
โคะโคะ วะ คะอิงิ ชิทซึ เดะซึ
4) ここは 手洗テアラ です。
koko wa otearai desu.
โคะโคะ วะ โอะเระอะระอิ เดะซึ
2 rei ロビーは どこ ですか?
robi- wa doko desu ka?
โระโบะ- วะ โดะโคะ เดะซึคะ?
あそこ です。
asoko desu.
อะโซะ เดะซึ
1) 会議室カイギシツ どこ ですか?
kaigishitsu wa doko desu ka?
คะอิงิชิทซึ วะ โดะโคะ เดะซึคะ?
あそこ です。
asoko desu.
อะโซะ เดะซึ
2) 電話デンワ どこ ですか?
denwa wa doko desu ka?
เดะอึ้งวะ วะ โดะโคะ เดะซึคะ?
あそこ です。
asoko desu.
อะโซะ เดะซึ
3) 山田ヤマダさんは どこ ですか?
robi- wa doko desu ka?
ยะมะดะ ซะอึ้ง วะ โดะโคะ เดะซึคะ?
あそこ です。
asoko desu.
อะโซะ เดะซึ
3 rei 電話デンワ どこ ですか?
denwa wa doko desu ka?
เดะอึ้งวะ วะ โดะโคะ เดะซึคะ?
二階ニカイ です。
nikai desu.
นิ คะอิ เดะซึ
1) トイレは どこ ですか?
toire wa doko desu ka?
โตะอิเระ วะ โดะโคะ เดะซึคะ?
イチカイ です。
ikkai desu.
อิ,คะอิ เดะซึ
2) コンピューターは どこ ですか?
konpyu-ta- wa doko desu ka?
โคะอึ้งพิว-ตะ- วะ โดะโคะ เดะซึคะ?
事務ジムショ です。
jimusho desu.
ญิมุโชะ เดะซึ
3) テレサちゃんは どこ ですか?
teresa chan wa doko desu ka?
เตะเระซะ จยะอึ้ง วะ โดะโคะ เดะซึคะ?
教室キョウシツ です。
kyo-shitsu desu.
เคียว-ชิทซึ เดะซึ
4) ワイン どこ ですか?
wain uriba wa doko desu ka?
วะอิอึ้ง อึริบะ วะ โดะโคะ เดะซึคะ?
地下チカ です。
chika desu.
จิคะ เดะซึ
4 rei 階段カイダン どちら ですか?
kaidan wa dochira desu ka?
คะอิดะอึ้ง วะ โดะจิระ เดะซึคะ?
あちら です。
achira desu.
อะจิระ เดะซึ
1) エスカレーターは どちら ですか?
esukare-ta- wa dochira desu ka?
เอะซึคะเระ-ตะ- วะ โดะจิระ เดะซึคะ?
そちら です。
sochira desu.
โซะจิระ เดะซึ
2) 電話デンワ どちら ですか?
denwa wa dochira desuka?
เดะอึ้งวะ วะ โดะจิระ เดะซึคะ?
こちら です。
kochira desu.
โคะจิระ เดะซึ
3) カリナさんの部屋ヘヤ どちら ですか?
karina san no heya wa dochira desu ka?
คะรินะ ซะอึ้ง โนะ เฮะยะ วะ โดะจิระ เดะซึคะ?
三階サンカイ です。
san kai desu.
ซะอึ้ง คะอิ เดะซึ
4) ウチ(うち)は どちら ですか?
uchi wa dochira desu ka?
อึจิ วะ โดะจิระ เดะซึคะ?
大阪オオサカ です。
o-saka desu
โอะ-ซะคะ เดะซึ
5 rei ミラーさんのおクニ どちら ですか?
mira- san no okuni wa dochira desu ka?
มิระ- ซะอึ้ง โนะ โอะคึนิ วะ โดะจิระ เดะซึคะ?
 อะเมะริคะ เดะซึ アメリカ です。
amerika desu.
1) サントスさんのおクニ どちら ですか?
santosu san no okuni wa dochira desu ka?
ซะอึ้งโตะซึ ซะอึ้ง โนะ โอะคึนิ วะ โดะจิระ เดะซึคะ?
ブラジル です。
burajiru desu.
บุระญิรึ เดะซึ
2) ワットさんのおクニ どちら ですか?
watto san no okuni wa dochira desu ka?
วะ,โตะ ซะอึ้ง โนะ โอะคึนิ วะ โดะจิระ เดะซึคะ?
イギリス です。
igirisu desu.
อิงิริซึ เดะซึ
3) シュミットさんのおクニ どちら ですか?
shumitto san no okuni wa dochira desu ka?
ชิวมิ,โตะ ซะอึ้ง ซะอึ้ง โนะ โอะคึนิ วะ โดะจิระ เดะซึคะ?
ドイツ です。
doitsu desu.
โดะอิทซึ เดะซึ