みんなの日本語ニホンゴ
minna no nihongo
มินนะ โนะ นิฮงโกะ
ダイ dai yon ka ดะอิ โยะอึ้ง คะ
บทที่ ๔
単語タンゴ tango ตะอึ้งโงะ
คำศัพท์
きます okimasu ตื่นนอน
โอะคิมะซึ
ます nemasu นอน, เข้านอน
เนะมะซึ
ハタラきます hatarakimasu ทำงาน
ฮะตะระคิมะซึ
ヤスみます yasumimasu พัก,พักผ่อน, หยุดพัก
ยะซึมิมะซึ
勉強ベンキョウします benkyo- shimasu เรียน
เบะอึ้งเคียว- ชิมะซึ
わります owarimasu เสร็จ (งาน), (โรงเรียน) เลิก
โอะวะริมะซึ
デパート depa-to ห้างสรรพสินค้า
เดะพะ-โตะ
銀行ギンコウ ginko- ธนาคาร
งิอึ้งโคะ-
郵便局ユウビンキョク yu-bin kyoku ที่ทำการไปรษณีย์
ยึ-บิอึ้งเคียวคึ
図書館トショカン toshokan ห้องสมุด
โตะโชะคะอึ้ง
美術館ビジュツカン bijutukan หอศิลป์
บิญิวทซึคะอึ้ง
イマ ima ตอนนี้, ขณะนี้, ดดี๋ยวนี้
อิมะ
トキ ...ji ...โมง, ...นาฬิกา
...ญิ
フン ...hun (pun) ...นาที
...ฮึอึ้ง (พุอึ้ง)
ハン han ครึ่ง
ฮะอึ้ง
何時ナンジ nanji กี่โมง, กี่นาฬิกา
นะอึ้งญิ
何分ナンプン nanpun กี่นาที
นะอึ้งพุอึ้ง
午前ゴゼン gozen ช่วงเช้า
โงะเสะอึ้ง
午後ゴゴ gogo ช่วงบ่าย
โงะโงะ
アサ asa เช้า
อะซะ
ヒル hiru กลางวัน, เที่ยง
ฮิรึ
バンヨル ban (yoru) เย็น, กลางคืน
บะอึ้ง (โยะรึ)
おととい ototoi วานชืน
โอะโตะโตะอิ
きのう kino- เมื่อวาน
คิโนะ-
きょう kyo- วันนี้
เคียว-
あした ashita พรุ่งนี้
อะชิตะ
あさって asatte มะรืนนี้
อะซะ,เตะ
けさ kesa เมื่อเช้า
เคะซะ
今晩コンバン konban เย็นนี้, คือนนี้
โคะอึ้งบะอึ้ง
ヤス yasumi วันหยุด
ยะซึมิ
昼休ヒルヤス hiruyasumi พักกลางวัน
ฮิรึยะซึมิ
毎朝マイアサ maiasa ทุกเช้า
มะอิอะซะ
毎晩マイバン maiban ทุกคืน
มะอิบะอึ้ง
毎日マイニチ mainichi ทุกวัน
มะอินิจิ
月曜日ゲツヨウビ getsu yo-bi วันจัทร์
เงะทซึโยะ-บิ
火曜日カヨウビ ka yo-bi วันพฤหัส
คะโยะ-บิ
水曜日スイヨウビ sui yo-bi วันพุธ
ซึอิ โยะ-บิ
木曜日モクヨウビ moku yo-bi พฤหัสสบดี
โมะคึ โยะ-บิ
金曜日キンヨウビ kin yo-bi วันศุกร์
คิอึ้ง โยะ-บิ
日曜日ニチヨウビ do yo-bi วันอาทิตย์
โดะ โยะ-บิ
何曜日ナンヨウビ nan yo-bi วันอะไร (ในสัปดาห์)
นะอึ้ง โยะ-บิ
何番ナンバン nan ban หมายเลขอะไร
นะอึ้ง บะอึ้ง
〜から ...kara จาก...,ตั้งแต่...
...คะระ
〜まで ...made ถึง..., จนถึงเวลา...
...มะเดะ
〜と〜 ...to... ...กับ, ...และ..., 
...โตะ...
そちら sochira ทางคุณ
โซะจิระ
大変タイヘンですね taihen desune ลำบากนะ, แย่หน่อยนะ
ตะอิเฮะอึ้ง เดะซึเนะ
えーと e-to เอ่อ
เอะ-โตะ
(会話カイワ (kaiwa)
(คะอิวะ)
104 ichi rei yon หมายเลขที่ใช้สอบถามหมายเลขโทรศัพท์
อิจิ เระอิ โยะอึ้ง
ネガいします onegai shimasu ขอความกรุณาด้วย
โอะเนะงะอิ ชิมะซึ
かしこまりました kashikomarimashita รับทราบแล้วครับ/ค่ะ
คะชิโคะมะริมะชิตะ
わせの番号バンゴウ otoiawase no bango- หมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านสอบถาม
โอะโตะอิอะวะเซะ โนะ บะอึ้งโงะ-
どうも、ありがとうございます do-mo arigato- gozaimasu ขอบคุณมากครับ/ค่ะ
โดะ-โมะ อะริงะโตะ- โงะสะอิมะซึ
ニューヨーク nyu-yo-ku นิวยอร์ก
นิว-โยะ-คึ
北京ペキン pekin ปักกิ่ง
เพะคิอึ้ง
ロンドン rondon ลอนดอน
โระอึ้งโดะอึ้ง
バンコク bankoku กรุงเทพฯ
บะอึ้งโคะคึ
ロサンゼルス rosanzerusu ลอสแองเจลิส
โระซะอึ้งเสะรึซึ
大和ヤマト美術館ビジュツカン yamato bujutukan ชื่อหอศิลป์
ยะมะโตะ บิญิวทซึคะอึ้ง
大阪オオサカデパート o-saka depa-to ชื่อห้างสรรพสินค้า
โอะ-ซะคะ เดะพะ-โตะ
ミドリ図書館トショカン midori toshokan ชื่อห้องสมุด
มิโดะริ โตะโชะคะอึ้ง
アップル銀行ギンコウ appuru ginko- ชื่อธนาคาร
อะ,พุรึ งิอึ้งโคะ-
文型ブンケイ bunkei บุอึ้งเคะ-
รูปประโยค
1 イマフンです。
ima yo ji go hun desu
ตอนนี้4โมง5นาที
อิมะ โยะญิ โงะฮึอึ้ง เดะซึ
2 ワタシは9から5までハタラきます。
watashi wa ku ji kara go ji made hataraki masu
ผม/ดิฉันทำงานตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็น
วะตะชิ วะ คึญิ คะระ โงะญิ มะเดะ ฮะตะระคิ มะซึ
3 ワタシアサきます。
watashi wa asa roku ji ni okimasu.
ผม/ดิฉันตื่นนอน6โมงเช้า
วะตะชิ วะ อะซะ โระคึญิ นิ โอะคิมะซึ
4 ワタシはきのう勉強ベンキョウしました。
watashi wa kino- benkyo- shimashita
ผม/ดิฉันเรียนหนังสือเมื่อวานนี้
วะตะชิ วะ คิโนะ- เบะอึ้งเคียว- ชิมะชิตะ
例文レイブン reibun เระอิบุอึ้ง
ประโยคตัวอย่าง
1 イマ何時ナンジですか?
ima nanji desuka?
ตอนนี้กี่โมง
อิมะ นะอึ้งญิ เดะซึคะ?
10プンです。
ni ji juppun desu.
2โมง10นาที
นิญิ ญิว,พุอึ้ง เดะซึ
ニューヨークはイマ何時ナンジですか?
nyu-yo-ku wa ima nanji desuka?
ที่นิวยอร์กตอนนี้กี่โมง
นิว-โยะ-คึ วะ อิมะ นะอึ้งญิ เดะซึคะ?
午前ゴゼン10プンです。
gozen re- ji juppun desu.
เที่ยงคืน10นาที
โงะเสะอึ้ง เระ-ญิ ญิว,พุอึ้ง เดะซึ
2 銀行ギンコウ何時ナンジから何時ナンジまでですか?
ginko- wa nanji kara nanji made desuka?
ธนาคารเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง
งิอึ้งโคะ- วะ นะอึ้งญิ คะระ นะอึ้งญิ มะเดะ เดะซึคะ?
から3までです。
ku ji kara san ji made desu.
ตั้งแต่9โมงเช้าถึงบ่าย3โมง
คึญิ คะระ ซะอึ้งญิ มะเดะ เดะซึ
ヤスみは何曜日ナンヨウビですか?
yasumi wa nan youbi desuka?
หยุดวันอะไร
ยะซึมิ วะ นะอึ้ง โยะ-บิ เดะซึคะ?
土曜日ドヨウビ日曜日ニチヨウビです。
do yo-bi to nichi yo-bi desu.
วันเสาร์กับวันอาทิตย์
โดะโยะ-บิ โตะ นิจิ โยะ-บิ เดะซึ
3 毎晩マイバン何時イツますか?
maiban nanji ni nemasuka?
ทุกคืนนอนกี่โมง
มะอิบะอึ้ง นะอึ้งญิ นิ นะมะซึคะ?
11ます。
ju-ichi ji ni nemasu.
นอนสิบเอ็ดโมง
ญิว-อิจิญิ นิ เนะมะซึ
4 土曜日ドヨウビハタラきますか?
do yo-bi hataraki masuka?
วันเสาร์ทำงานหรือเปล่า
โดะโยะ-บิ ฮะตะระคิ มะซึคะ?
いいえ、ハタラきません。
i-e, hataraki masen.
เปล่าครับ/ค่ะ ไม่ได้ทำ
อิ-เอะ ฮะตะระคิ มะเซะอึ้ง
5 きのう、勉強ベンキョウしましたか?
kino-, benkyo- shimashitaka?
เมื่อวันนี้เรียนหนังสือหรือเปล่า
คิโนะ- เบะอึ้งเคียว- ชิมะชิตะคะ?
いいえ、勉強ベンキョウしませんでした。
i-e, benkyo- shimasen deshita.
เปล่าครับ/ค่ะ ไม่ได้เรียน
อิ-เอะ, เบะอึ้งเคียว- ชิมะเซะอึ้ง เดะชิตะ
6 IMCの電話デンワ番号バンゴウ何番ナンバンですか?
ai emu shi- no denwa bango- wa nanban desuka?
หมายเลขโทรศัพท์ของIMCหมายเลขอะไร
อะอิ เอะมุ ชิ- โนะ เดะอึ้งวะ บะอึ้งโงะ- วะ นะอึ้งบะอึ้ง เดะซึคะ?
341の2597です。
san yon ichi no ni- go- kyu- nana desu.
341-2597
ซะอึ้ง โยะอึ้ง อิจิ - นิ- โงะ- นะนะ เดะซึ
 会話カイワ kaiwa คะอิวะ
 บทสนทนา 
  そちらは何時ナンジから何時ナンジまでですか? 
  sochira wa nanji kara nanji made desuka? 
 ที่นั่นเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง 
 โซะจิระ วะ นะอึ้งญิ คะระ นะอึ้งญิ มะเดะ เดะซึคะ? 
番号バンゴウ案内アンナイ  はい、104の石田イシダです。  
bango-  hai, ichi rei yon no ishida desu. 
annai ที่นี่ 104 อิชิดะรับสายค่ะ 
 ฮะอิ อิจิ เระอิ โยะอึ้ง โนะ อิชิดะ เดะซึ 
カリナ  大和ヤマト美術館ビジュツカン電話デンワ番号バンゴウをおネガいします。  
karina  yamato bijutukan no denwa bango- wo onegai shimasu. 
 ขอทราบหมายเลขโทรศัพท์ของหอศิลป์ยามาโตะค่ะ 
 ยะมะโตะ บิญิวทซึคะอึ้ง โนะ เดะอึ้งวะ บะอึ้งโงะ- โวะ โอะเนะงะอิ ชิมะซึ 
番号バンゴウ案内アンナイ  大和ヤマト美術館ビジュツカンですね。かしこまりました。  
bango-  yamato bijutukan desune. kashikomarimashita 
annai หอศิลป์ยามาโตะนะคะ รับทราบค่ะ 
 ยะมะโตะ บิญิวทซึคะอึ้ง เดะซึเนะ คะชิโคะมะริมะชิตะ 
テープ  わせの番号バンゴウは0497の38の5432です 
  otoiawase no bango- wa rei yon kyu- nana no san hachi no go- yon san ni- desu. 
 หมายเลขที่ท่านสอบถามคือ 0797-38-5434 
 โอะโตะอิอะวะเซะ โนะ บะอึ้งโงะ- วะ เระอิ โยะอึ้ง คิว- นะนะ โนะ ซะอึ้ง ฮะจิ โนะ โงะ-โยะอึ้ง ซะอึ้ง นิ- เดะซึ
美術館ビジュツカン  はい、大和ヤマト美術館ビジュツカンです。  
bijutsukan  hai, yamato bijutsukan desu. 
 ที่นี่ หอศิลป์ยามาโตะค่ะ 
 ฮะอิ ยะมะโตะ บิญิวทซึคะอึ้ง เดะซึ 
カリナ  すみません。そちらは何時ナンジから何時ナンジまでですか?  
karina  sumimasen, sochira wa nanji kara nanji made desho-ka? 
 ขอโทษค่ะ อยากทราบว่าที่นั่นเป็นตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงขะ 
 ซึมิมะเซะอึ้ง โซะจิระ วะ นะอึ้งญิ คะระ นะอึ้งญิ มะเดะ เดะโชะ- คะ? 
美術館ビジュツカン  から4までです。  
bijutsukan  ku ji kara 4 ji made desu. 
 ตั้งแต่ 9 โมงเช้า ถึง 4 โมงเย็นค่ะ 
 คึญิ คะระ 4ญิ มะเดะ เดะซึ 
カリナ  ヤスみは何曜日ナンヨウビですか?  
karina  yasumi wa nan yo-bi desuka? 
 หยุดวันอะไรคะ 
 ยะซึมิ วะ นะอึ้ง โยะ-บิ เดะซึคะ? 
美術館ビジュツカン  月曜日ゲツヨウビです。  
bijutsukan  getsu yo-bi desu. 
 วันจัทร์ค่ะ 
 เงะทซึโยะ-บิ เดะซึ 
カリナ  どうも、ありがとうございます。  
karina  do-mo, arigato-gozaimasu. 
 ขอบคุณมากค่ะ 
 โดะ-โมะ อะริงะโตะ- โงะสะอิมะซึ  
練習レンシュウ renshu- A เระอึ้งชิว- A
แบบฝึกหัด A
1 1) イマ フン です。
ima yoji go hun desu
2) イマ 時半ジハン です。
ima kuji han desu
3) イマ 何時ナンジ ですか?
ima nanji desuka?
2 1) 昼休ヒルヤスみは 12から1まで です。
hiruyasumi wa ju-ni ji kara ichi ji made desu.
2) 昼休ヒルヤスみは 12時半ジハンから115フンまで です。
hiruyasumi wa ju-ni ji han kara ichi ji ju-go hun made desu.
3) 昼休ヒルヤスみは 何時ナンジから何時ナンジまで ですか?
hiruyasumi wa nanji kara nanji made desu.
3 1) ヤスみは 水曜日スイヨウビ です。
yasumi wa suiyo-bi desu
2) ヤスみは 土曜日ドヨウビ日曜日ニチヨウビ です。
yasumi wa doyo-bi to nichiyo-bi desu
3) ヤスみは 何曜日ナンヨウビ ですか?
yasumi wa nanyo-bi desuka?
4 1) ワタシ から5まで ハタラきます。
watashi wa kuji kara goji made hatarakimasu.
2) ワタシ アサからバンまで ハタラきます。
watashi wa asa kara ban made hatarakimasu.
3) ワタシ 月曜日ゲツヨウビから金曜日キンヨウビまで ハタラきます。
watashi wa getsu yo-bi kara kin yo-bi made hatarakimasu.
5 1) ワタシ毎朝マイアサ きます。
watashi wa maiasa rokuji ni okimasu.
2) ワタシ毎朝マイアサ 時半ジハン きます。
watashi wa maiasa shichi ji han ni okimasu.
3) あなたは 何時ナンジ きますか?
anata wa nanji ni okomasuka?
6 1) ワタシ 毎日マイニチ 勉強ベンキョウします。
watashi wa mainichi benkyo- shimasu.
2) ワタシ あした 勉強ベンキョウします。
watashi wa ashita benkyo- shimasu.
3) ワタシ きのう 勉強ベンキョウしました。
watashi wa kinou benkyo- shimashita.
4) ワタシ おととい 勉強ベンキョウしました。
watashi wa ototoi benkyo- shimashita.
7 ます ne masu
ません ne masen
ました ne mashitaa
ませんでした ne masen deshita
ヤスみます yasumi masu
ヤスみません yasumi masen
ヤスみました yasumi mashita
ヤスみませんでした yasumi masen deshita
ハタラきます hataraki masu
ハタラきません hataraki masen
ハタラきました hataraki mashita
ハタラきませんでした hataraki masendeshita
練習レンシュウ renshu- B
แบบฝึกหัด B
1 rei です
san ji desu
1) 時半ジハンです
shichi ji han desu
2) 1215フンです
ju-ni ji ju-go hun desu
3) 45フンです
ni ji yonju-go hun desu
4) 1020プンです
ju-ji nijuppun desu.
2 rei 東京トウキョウイマ何時ナンジですか?
to-kyo- wa ima nanji desuka?
午後ゴゴです。
gogo roku ji desu.
1) 北京ペキンイマ何時ナンジですか?
pekin wa ima nan ji desuka?
午後ゴゴです。
gogo go ji desu.
2) バンコクはイマ何時ナンジですか?
bankoku wa ima nan ji desuka?
午後ゴゴです。
gogo yo ji desu.
3) ロンドンはイマ何時ナンジですか?
rondon wa ima nanji desuka?
午前ゴゼンです。
gozen ku ji desu.
4) ロサンゼルスはイマ何時ナンジですか?
rosanzerusu wa ima nanji desuka?
午前ゴゼンです。
gozen ichi ji desu.
3 rei 銀行ギンコウ何時イツから何時イツまでですか?
ginko- wa nanji kara nanji made desuka?
から3までです。
ku ji kara san ji made desu.
1) 郵便局ユウビンキョク何時イツから何時イツまでですか?
yu-binkyoku wa nanji kara nanji made desuka?
から5までです。
ku ji kara go ji made desu.
2) デパートは何時イツから何時イツまでですか?
depa-to wa nanji kara nanji made desuka?
10時半ジハンから7時半ジハンまでです。
ju-ji han kara shichiji han made desu.
3) 図書館トショカン何時イツから何時イツまでですか?
toshokan wa nanji kara nanji made desuka?
から6時半ジハンまでです。
ku ji kara roku ji han made desu.
4) 会社カイシャ何時イツから何時イツまでですか?
kaisha wa nanji kara nanji made desuka?
15フンから545プンまでです。
kuji ju-go hun kara go ji yonju-go hun made desu.
4 rei 毎晩マイバン何時イツから何時イツまで勉強ベンキョウしますか?
maiban nanji kara nanji made benkyo- shimasuka?
から3までです。
kuji kara sanji made desu.
1) 毎日マイニチ何時イツから何時イツまでハタラきますか?
mainichi nanji kara nanji made hataraki masuka?
時半ジハンから5時半ジハンまでです。
kuji han kara go ji han made desu.
2) ヒル何時イツから何時イツまでヤスみますか?
hiru nanji kara nanji made yasumi masuka?
12から1までです。
ju-ni ji kara ichi ji made desu.
3) 土曜日ドヨウビ何時ナンジから何時ナンジまでハタラきますか?
do yo-bi wa nan ji kara nan ji made hataraki masuka?
から2までです。
ku ji kara ju-ni ji made desu.
4) 毎朝マイアサ何時イツから何時イツまで勉強ベンキョウしますか?
maiasa nanji kara nan ji made benkyo- shimasuka?
から8までです。
shichi ji kara hachi ji made desu.
5 rei 毎朝マイアサ何時イツきますか?
mai asa nanji ni okimasuka?
きます。
shichiji ni okimasu.
1) 毎朝マイアサ何時イツきますか?
maiasa, nanji ni okimasuka?
きます。
shichi ji ni okimasu.
2) 毎晩マイバン何時イツますか?
maiban nanji ni nemasuka?
11ます。
ju-ichiji ni nemasu.
3) あした、何時ナンジきますか?
ashita nanji ni okimasuka?
6時半ジハンきます。
rokuji han ni okimasu.
4) こんばん、何時ナンジますか?
konban nanji ni nemasuka?
12ます。
ju-niji ni nemasu.
6 rei 明日アシタハタラきます。
asu, hatarakimasu.
1) 毎日マイニチ勉強ベンキョウします。
mainichi benkyo- shimasu.
2) きのうのバンハタラきました。
kino- no ban hatarakimashita.
3) あさって、勉強ベンキョウします。
asatte, benkyo- shimasu.
4) おととい、ハタラきました。
ototoi, hararakimashita.
7 rei きょう、勉強ベンキョウしますか?
kyo-, benkyo- shimasuka?
はい、勉強ベンキョウします。
hai, benkyo shimasu.
きのう、勉強ベンキョウしましたか?
kino-, benkyo- shimashitaka?
いいえ、勉強ベンキョウしませんでした。
i-e, benkyo- shimasen deshita.
1) あさって、ハタラきますか?
asatte, hataraki masuka?
いいえ、ハタラきません。
i-e, hataraki masen.
2) 毎晩マイバン勉強ベンキョウしますか?
maiban, benkyo shimasuka?
はい、勉強ベンキョウします。
hai, benkyo shimasu.
3) きのうのバン勉強ベンキョウしましたか?
kino- no ban, benkyo- shimashitaka?
はい、勉強ベンキョウしました。
hai, benkyo shimasu.
4) きのう、ハタラきましたか?
kino-, hatarakimashitaka?
いいえ、ハタラきませんでした。
i-e, hataraki masen deshita.
8 rei 毎朝マイアサ何時ナンジきますか?
maiasa, nanji ni okimasuka?
6きます。
rokuji ni okimasu.
rei きのう、何時ナンジから何時ナンジまで、ハタラきましたか?
kino-, nanji kara nanji made hataraki mashitaka?
9から5までハタラきました。
sanji kara rokuji made hataraki mashita.
1) 毎晩マイバン何時ナンジますか?
maiban, nanji ni nemasuka?
11ます。
ju-ichiji ni nemasu.
2) けさ、何時ナンジきましたか?
kesa, nanji ni okimashitaka?
730フンきました。
shichiji san juppun ni okimashita.
3) 毎日マイニチ何時ナンジから何時ナンジまでハタラきますか?
mainichi, nanji kara nanji made hatarakimasuka?
10から6までハタラきます。
ju-ji kara rokuji made hatarakimasu.
4) きのうのバン何時ナンジから何時ナンジまで勉強ベンキョウしましたか?
kino- no ban nanji kara nanji made benkyo- shimashitaka?
7から830フンまで勉強ベンキョウしました。
shichiji kara hachiji san juppun made benkyo- shimashita.
練習レンシュウ เระอึ้งชิว- C
แบบฝึกหัด C
1 rei
a はい、大和ヤマト美術館ビジュツカンです。 hai yamat bijutsukan desu.
ฮะอิ ยะมะโตะ บิญิวทซึคะอึ้ง เดะซึ
b すみません。そちらは、何時ナンジから何時ナンジまでですか? sumimasen. sochira wa nanji kara nanji made desuka?
ซึมิมะเซะอึ้ง โซะจิระ วะ นะอึ้งญิ คะระ นะอึ้งญิ มะเดะ เดะซึคะ?
a 10から4までです。 ju-ji kara yoji made desu.
ญิว-ญิ คะระ โยะญิ มะเดะ เดะซึ
b ヤスみは何曜日ナンヨウビですか? yasumi wa nanyo-bi desuka?
ยะซึมิ วะ นะอึ้ง โยะ-บิ เดะซึคะ?
a 月曜日ゲツヨウビです。 getsu yo-bi desu.
เงะทซึโยะ-บิ เดะซึ
1)
a はい、大阪オオサカデパートです。 hai, o-saka de-pa-to desu.
ฮะอิ โอะ-ซะคะ เดะพะ-โตะ เดะซึ
b すみません。そちらは、何時ナンジから何時ナンジまでですか? sumimasen. sochira wa nanji kara nanji made desuka?
ซึมิมะเซะอึ้ง โซะจิระ วะ นะอึ้งญิ คะระ นะอึ้งญิ มะเดะ เดะซึคะ?
a 10ハンから7時半ジハンまでです。 ju-ji han kara shichiji han made desu.
ญิว-ญิ ฮะอึ้ง คะระ ชิจิญิ ฮะอึ้ง มะเดะ เดะซึ
b ヤスみは何曜日ナンヨウビですか? yasumi wa nan yo-bi desuka?
ยะซึมิ วะ นะอึ้ง โยะ-บิ เดะซึคะ?
a 火曜日カヨウビです。 ka yo-bi desu.
คะโยะ-บิ เดะซึ
2)
a はい、ミドリ図書館トショカンです。 hai, midori toshokan desu.
ฮะอิ มิโดะริ โตะโชะคะอึ้ง เดะซึ
b すみません。そちらは、何時ナンジから何時ナンジまでですか? sumimasen. sochira wa nanji kara nanji made desuka?
ซึมิมะเซะอึ้ง โซะจิระ วะ นะอึ้งญิ คะระ นะอึ้งญิ มะเดะ เดะซึคะ?
a から6までです。 kuji kara rokuji made desu.
คึญิ คะระ โระคึญิ มะเดะ เดะซึ
b ヤスみは何曜日ナンヨウビですか? yasumi wa nanyo-bi desuka?
ยะซึมิ วะ นะอึ้ง โยะ-บิ เดะซึคะ?
a 木曜日モクヨウビです。 moku yo-bi desu.
โมะคึโยะ-บิ เดะซึ
3)
a はい、アップル銀行ギンコウです。 hai, appuru ginko- desu.
ฮะอิ อะ,พุรึ งิอึ้งโคะ- เดะซึ
b すみません。そちらは、何時ナンジから何時ナンジまでですか? sumimasen. sochira wa nanji kara nanji made desuka?
ซึมิมะเซะอึ้ง โซะจิระ วะ นะอึ้งญิ คะระ นะอึ้งญิ มะเดะ เดะซึคะ?
a から3までです。 kuji kara sanji made desu.
คึญิ คะระ ซะอึ้งญิ มะเดะ เดะซึ
b ヤスみは何曜日ナンヨウビですか? yasumi wa nan yo-bi desuka?
ยะซึมิ วะ นะอึ้ง โยะ-บิ เดะซึคะ?
a 土曜日ドヨウビ日曜日ニチヨウビです。 do yo-bi to nichi yo-bi desu.
โดะโยะ-บิ โตะ นิจิโยะ-บิ เดะซึ
2 rei
a 大学ダイガク何時ナンジからですか? daigaku wa nanji kara desuka?
ดะอิงะคึ วะ นะอึ้งญิ คะระ เดะซึคะ?
b 9からです。 kuji kara desu.
คึญิ คะระ เดะซึ
a 何時ナンジわりますか? nanji ni owarimasuka?
นะอึ้งญิ นิ โอะวะริมะซึคะ?
b 5わります。 goji ni owarimasu.
โงะญิ นิ โอะวะริมะซึ
a 毎日マイニチですか? mainichi desuka?
มะอินิจิ เดะซึคะ?
b はい。 hai.
ฮะอิ
a たいへんですね。 taihen desune.
ตะอิเฮะอึ้ง เดะซึเนะ
1)
a 大学ダイガク何時ナンジからですか? daigaku wa nanji kara desuka?
ดะอิงะคึ วะ นะอึ้งญิ คะระ เดะซึคะ?
b 9からです。 kuji kara desu.
คึญิ คะระ เดะซึ
a 何時ナンジわりますか? nanji ni owarimasuka?
นะอึ้งญิ นิ โอะวะริมะซึคะ?
b 5わります。 goji ni owarimasu.
โงะญิ นิ โอะวะริมะซึ
a 毎日マイニチですか? mainichi desuka?
มะอินิจิ เดะซึคะ?
b はい。 hai.
ฮะอิ
a たいへんですね。 taihen desune.
ตะอิเฮะอึ้ง เดะซึเนะ
2)
a 大学ダイガク何時ナンジからですか? daigaku wa nanji kara desuka?
ดะอิงะคึ วะ นะอึ้งญิ คะระ เดะซึคะ?
b 10からです。 ju-ji kara desu.
ญิว-ญิ คะระ เดะซึ
a 何時ナンジわりますか? nanji ni owarimasuka?
นะอึ้งญิ นิ โอะวะริมะซึคะ?
b ハンわります。 rouji han ni owarimasu.
โระคึญิ ฮะอึ้ง นิ โอะวะริมะซึ
a 毎日マイニチですか? mainichi desuka?
มะอินิจิ เดะซึคะ?
b はい。 hai.
ฮะอิ
a たいへんですね。 taihen desune.
ตะอิเฮะอึ้ง เดะซึเนะ
3)
a 大学ダイガク何時ナンジからですか? daigaku wa nanji kara desuka?
ดะอิงะคึ วะ นะอึ้งญิ คะระ เดะซึคะ?
b 8時半ジハンからです。 hachiji han kara desu.
ฮะจิญิฮะอึ้ง คะระ เดะซึ
a 何時ナンジわりますか? nanji ni owarimasuka?
นะอึ้งญิ นิ โอะวะริมะซึคะ?
b わります。 yoji ni owarimasu.
โยะญิ นิ โอะวะริมะซึ
a 毎日マイニチですか? mainichi desuka?
มะอินิจิ เดะซึคะ?
b はい。 hai.
ฮะอิ
a たいへんですね。 taihen desune.
ตะอิเฮะอึ้ง เดะซึเนะ
3 rei
a すみません。サクラ大学ダイガク電話デンワ番号バンゴウ何番ナンバンですか? sumimasen. sakura daigaku no denwa bango- wa nanban desuka?
ซึมิมะเซะอึ้ง ซะคึระ ดะอิงะคึ โนะ เดะอึ้งวะ บะอึ้งโงะ- วะ นะอึ้ง บะอึ้ง เดะซึคะ?
b えーと、872の6813です。 e-to, hachi nana ni- no roku hachi ichi san desu.
เอะ-โตะ ฮะจิ นะนะ นิ- โนะ โระคึ ฮะจิ อิจิ ซะอึ้ง เดะซึ
a 872の6813ですね? どうも。 hachi nana ni- no roku hachi ichi san desune? do-mo.
ฮะจิ นะนะ นิ- โนะ โระคึ ฮะจิ อิจิ ซะอึ้ง เดะซึเนะ โดะ-โมะ
1)
a すみません。大阪オオサカデパートの電話デンワ番号バンゴウ何番ナンバンですか? sumimasen. o-saka de-a-to  no denwa bango- wa nanban desuka?
ซึมิมะเซะอึ้ง โอะ-ซะคะ เดะพะ-โตะ โนะ เดะอึ้งวะ บะอึ้งโงะ- วะ นะอึ้ง บะอึ้ง เดะซึคะ?
b えーと、433の1887です。 e-to, yon san san no ichi hachi hachi nana desu.
เอะ-โตะ โยะอึ้ง ซะอึ้ง ซะอึ้ง โนะ อิจิ ฮะจิ ฮะจิ นะนะ เดะซึ
a 433の1887ですね? どうも。 yon san san no ichi hachi hachi nana desune do-mo.
โยะอึ้ง ซะอึ้ง ซะอึ้ง โนะ อิจิ ฮะจิ ฮะจิ นะนะ เดะซึเนะ โดะ-โมะ
2)
a すみません。IMCの電話デンワ番号バンゴウ何番ナンバンですか? sumimasen. ai emu shi- no denwa bango- wa nanban desuka?
ซึมิมะเซะอึ้ง อะอิ เอะมุ ชิ- โนะ เดะอึ้งวะ บะอึ้งโงะ- วะ นะอึ้ง บะอึ้ง เดะซึคะ?
b えーと、287の4949です。 e-to, ni- hachi nana no yon kyu- yon kyu- desu.
เอะ-โตะ นิ- ฮะจิ นะนะ โนะ โยะอึ้ง คิว- โยะอึ้ง คิว- เดะซึ
a 287の4949ですね? どうも。 ni- hachi nana no yon kyu- yon kyu- desune? do-mo.
นิ- ฮะจิ นะนะ โนะ โยะอึ้ง คิว- โยะอึ้ง คิว- เดะซึเนะ โดะ-โมะ
3)
a すみません。ミドリ図書館トショカン電話デンワ番号バンゴウ何番ナンバンですか? sumimasen. midori toshokan no denwa bango- wa nanban desuka?
ซึมิมะเซะอึ้ง มิโดะริ โตะโชะคะอึ้ง โนะ เดะอึ้งวะ บะอึ้งโงะ- วะ นะอึ้ง บะอึ้ง เดะซึคะ?
b えーと、06の673の1901です。 e-to, rei roku no roku nana san no ichi kyu- rei ichi desu.
เอะ-โตะ เระอิ โระคึ โนะ โระคึ นะนะ ซะอึ้ง โนะ อิจิ คิว- เระ- อิจิ เดะซึ
a 06の673の1901ですね? どうも。 rei roku no roku nana san no ichi kyu- rei ichi desune? do-mo.
เระอิ โระคึ โนะ โระคึ นะนะ ซะอึ้ง โนะ อิจิ คิว- เระ- อิจิ เดะซึเนะ โดะ-โมะ