みんなの日本語ニホンゴ minna no nihongo มินนะ โนะ นิฮงโกะ
第12 dai ju-ni ka บทที่ 12
単語 tango คำศัพท์ ออกเสียงจากนี้
かんたんな kantanna ไม่ซับซ้อน, ง่ายๆ, ง่ายดาย
ちかい chikai ใกล้
とおい to-i ไกล
はやい hayai เร็ว,ไว
おそい osoi ช้า, สาย
おおい o-i มาก, เยอะ
ひとがおおい hito ga o-i คน มาก
すくない sukunai หน่อย
ひとがすくない hito ga sukunai คนหน่อย
あたたかい atatakai อากาศอบอุ่น
すずしい suzushi- อากาศเย็นสบาย
あまい amai หวาน
からい kara เค็ม, เผ็ด
おもい omoi หนัก
かるい karui เบา
いい i- ดี
コーヒーがいい ko-hi- ga i- กาแฟดีกว่า
きせつ kisetsu ฤดูกาล
はる haru ฤดูใบไม้ผลิ
なつ natsu ฤดูร้อน
あき aki ฤดูใบไม้ร่วง
ふゆ fuyu ฤดูหนาว
てんき tenki อากาศ
あめ ame ฝน, ฝนตก
ゆき yuki หิมะ, หิมะตก
くもり kumori มีเมฆมาก
ほてる hoteru โรงแรม
くうこう ku-ko- สนามบิน
うみ umi ทะเล
せかい sekai โลก
パーティー pa-tyi- ปาร์ดี้, งานเลี้ยง
おまつり omatsuri งานแทศกาล,งานชลอง, งาน
しけん shikan การสอบ
すきやき sukiyaki สุกียากี้
さしみ sashimi ซาซิมิ
おすし osushi ซูซิ
てんぷら tenpura เทมปุระ
いけばな ikebana อิเคบานะ, การจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น
もみじ momiji เมเปิล, ใบไม้สีแดงในฤดูใบไม้ร่วง
どちら dochira อันไหน
どちらも dochira mo อันไหนก็, ทั้งสอง
ずっと zutto ดีกว่ามากทีเดียว, ดีดว่าเป็นไหนๆ
はじめて hajimete เป็นครั้งแรก
(かいわ) (kaiwa)
ただいま tadaima กลับมาแล้ว
おかえりなさい okaerinasai กลับมาแล้วหรือ
すごいですね sugoidesune ยอด, เยี่ยม
でも… demo... แต่
つかれました tsukaremashita ผม/ดิฉัน เหนื่อยแล้ว
ぎおんまつり gion matsuri งานเทศกาลกิองเป็นงานเทศกาลที่มีซื้อเสิยงมากของจังหวัด
ホンコン honkon ฮ่องกง
シンガポール shingapo-ru สิงคโปร์
まいにちや mainichiya ชื่อซูเปอร์มาร์เกต
ABCストア e- bi- shi- sutoa ชื่อซูเปอร์มาร์เกต
Japan japan ชื่อซูเปอร์มาร์เกต
文型ブンケイ bunkei รูปประโยค ออกเสียงจากนี้
1 きのうは、あめでした。
kino- wa ame deshita.
เมื่อวานนี้ฝนตก
2 きのうは、さむかったです。
kino- wa samukatta desu.
เมื่อวันนี้อากาศหนาว
3 ほっかいどうはきゅうしゅうよりおおきいです。
hokkaido- wa kyu-shu- yori o-ki- desu.
ฮอกไกโดใหญ่กว่าคิวชู
4 わたしは1ねんで、なつがいちばんすきです。
watashi wa ichinen de natsu ga ichiban suki desu.
ในหนึ่งปี ผม/ดิฉันชอบหน้าร้อนมากที่สุด
れいぶん reibun ประโยคตัวอย่าง ออกเสียงจากนี้
1 きょうとはしずかでしたか?
kyo-to wa shizuka deshitaka?
เกียวโตเงียบสงบไหม
いいえ、しずかじゃありませんでした。
i-e, shizuka ja arimasen deshita.
ไม่ครับ/ค่ะ ไม่เงียบสงบ
2 りょこうは、たのしかったですか?
ryoko- wa tanoshikatta desuka?
ไปเที่ยวสนุกไหม
はい、とてもたのしかったです。
hai, totemo tanoshikatta desu.
ครับ/ค่ะ สนุกมาก
3 てんきはよかったですか?
tenki wa yokatta desuka?
อากาศดีไหม
いいえ、あまりよくなかったです。
i-e, amari yoku nakatta desu.
ไม่ครับ/ค่ะ ไม่ค่อยดี
4 きのうのパーティーはどうでしたか?
kino- no pa-tyi- wa do- deshitaka?
งานปาร์ตี้เมื่อวานนี้เป็นยังไงบ้าง
とてもにぎやかでした。いろいろなひとにあいました。
totemo nigiyaka deshita. iroiro na hito ni aimashita.
ครึกครื้นมาก ได้พบกับผู้คนต่างๆมากมาย
5 とうきょうはニューヨークよりひとがおおいですか?
to-kyo- wa nyu-yo-ku yori hito ga o-i desuka?
โตเกียวมีผู้คนมากกว่านิวยอร์กไหม
はい、ずっとおおいです。
hai, zutto o-i desu.
ครับ/ค่ะ มากกว่ามากทีเดียว
6 くうこうまでバスとでんしゃと、どちらがはやいですか?
ku-ko- made basu to densha to dochiraga hayai desuka?
ไปสนามบินโดยรถประจำทางกับรถไฟฟ้าอย่างไหนเร็วกว่ากัน
でんしゃのほうがはやいです。
densha no ho- ga hayai desu.
รถไฟฟ้าเร็วกว่า
7 うみとやまと、どちらがすきですか?
umi to yama to, dochira ga suki desuka?
ระหว่างทะเลกับภูเขา คุณชอบอย่างไหนมากกว่ากัน
どちらもすきです。
dochira mo suki desu.
ชอบทั้งสองอย่าง
8 にほんりょうりのなかで、なにがいちばんすきですか?
nihon ryo-ri no naka de nani ga ichiban suki desuka?
ในบรรดาอาหารญี่ปุ่น คุณชอบอะไรมากที่สุด
テンプラがいちばんすきです。
tenpura ga ichiban suki desu.
ชอบเทมปุระมากที่สุด
 会話カイワ kaiwa คะอิวะ ออกเสียงจากนี้
 บทสนทนา 
  おまつりは、どうでしたか? 
 omatsuri wa do- deshitaka? 
 งานเทศกาลเป็นยังไรบ้าง 
ミラー  ただいま。  
 tadaima. 
 กลับมาแล้วครับ 
かんりにん  おかえりなさい。  
 okaerinasai. 
 กลับมาแล้วหรือครับ 
ミラー  これ、きょうとのおみやげです。  
 kore,kyo-to no omiyage desu. 
 นี่ของฝากจากเกียวโตครับ  
かんりにん  どうも、すみません。  
 do-mo, sumimasen. 
 ขอบคุณมากครับ 
  ぎおんまつりは、どうでしたか? 
 gionmatsuri wa do- deshitaka? 
 งานเทศกาลกิองเป็นยังไรบ้างครับ  
ミラー  とてもおもしろかったです。  
 totemo moshirokatta desu. 
 สนุกมากครับ 
  がいこくじんも、おおかったです。 
 gaikokujin mo o-katta desu. 
 มีคนต่างชาติเยอะแยะเลยครับ 
かんりにん  ぎおんまつりは、きょうとのまつりでいちばんゆうめいですからね。  
 gionmatsuri wa kyo-to no matsuri de ichiban yu-me- desukarane. 
 นี่ก็เพราะว่างานเทศกาลกิองเป็นงานเทศกาลที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเกียวโตน่ะสิครับ
ミラー  そうですか。  
 so- desuka. 
 หรือครับ  
かんりにん  しゃしんをとりましたか?  
 shashin wo torimashitaka? 
 ถ่ายรูปมาหรือเปล่าครับ  
ミラー  ええ、100まいぐらい、とりました。  
 e-, 100mai gurai torimashita. 
 ครับ ถ่ายมาประมาณ 100 ใบครับ  
かんりにん  すごいですね。  
 sugoi desune. 
 มากน่าดูเลยนะครับ  
ミラー  ええ、でも、ちょっとつかれました。  
 e-, demo chotto tsukaremashita. 
 ครับ แต่ว่าเหนื่อยนิดหน่อยครับ  
練習レンシュウ renshu- A แบบฝึกหัด A
1 1) きのうは ゆきでした。
kino- wa yuki deshita.
2) きのうは ひまでした。
kino- wa hima deshita.
3) きのうは さむかったです。
kino- wa samukatta desu.
2 1) やすみでした。 やすみじゃありませんでした。
yasumi deshita. yasumi ja arimasen deshita.
2) きれいでした。 きれいじゃありませんでした。
kire- deshita. kire- ja arimasen deshita.
3) しずかでした。 しずかじゃありませんでした。
shizuka deshita. shizuka ja arimasen deshita.
3 1) あつかったです。 あつくなかったです。
atsukatta desu. atsuku nakatta desu.
2) おいしかったです。 おいしくなかったです。
oishikatta desu. oishiku nakatta desu.
3) よかったです。 よくなかったです。
yokatta desu. yoku nakatta desu.
4 1) とうきょうは おおさかより おおきいです。
to-kyo- wa o-saka yori o-ki- desu.
2) このシャツは そのシャツより おおきいです。
konl shatsu wa sono shatsu yori o-ki- desu.
3) さとうさんは ミラーさんより おおきいです。
sato- san wa mira- san yori o-ki- desu.
5 1) サッカーと やきゅうと どちらがおもしろいですか?
sakka- to yakyu- to dochira ga omoshiroi desuka?
サッカーのほうがおもしろいです。
sakka- no ho- ga omoshiroi desu.
2) ほんと えいがと どちらがおもしろいですか?
hon to eiga to dochira ga omoshiroi desuka?
ほんのほうがおもしろいです。
hon no ho- ga omoshiroi desu.
3) しごとと べんきょうと どちらがおもしろいですか?
shigoto to benkyo- to dochira ga omoshiroi desuka?
しごとのほうがおもしろいです。
shigoto no ho- ga omoshiroi desu.
6 1) スポーツでなにがいちばんおもしろいですか?
supo-tsu de nani ga ichiban omoshiroi desuka?
2) かぞくでだれがいちばんげんきですか?
kazoku de dare ga ichiban genki desuka?
3) せかいでどこがいちばんきれいですか?
sekai de doko ga ichiban kire- desuka?
4) 1ねんでいつがいちばんさむいですか?
1nen de itsu ga ichiban samui desuka?
練習レンシュウ renshu- B
แบบฝึกหัด B
1 rei きのうは、すずしかったです。
kino- wa suzushikatta desu.
1) せんげつは、いそがしかったです。
sengetsu wa isogashikatta desu.
2) おまつりは、たのしかったです。
omatsuri wa tanoshikatta desu.
3) きょねんのふゆは、あたたかかったです。
kyonen no fuyu wa atatakakatta desu.
4) こうえんは、ひとがおおかったです。
ko-en wa hito ga o-katta desu.
2 rei きのうは、いいてんきでした。
kino- wa i- tenki deshita.
1) おとといは、あめでした。
ototoi wa ame deshita.
2) としょかんは、やすみでした。
toshokan wa yasumi deshita.
3) せんしゅうは、ひまでした。
senshu- wa hima deshita.
4) ならこうえんは、しずかでした。
nara ko-en wa shizuka deshita.
3 r-1 パーティーはたのしかったですか?
pa-tyi- wa tanoshikatta desuka?
いいえ、たのしくなかったです。
i-e, tanoshiku nakatta desu.
r-2 サントスさんは、げんきでしたか?
santosu san wa genki deshitaka?
はい、げんきでした。
hai, genki deshita.
1) かぶきは、おもしろかったですか?
kabuki wa omoshirokatta desuka?
はい、おもしろかったです。
hai, omoshirokatta desu.
2) コンサートはよかったですか?
konsa-to wa yokatta desuka?
いいえ、あまりよくなかったです。
i-e, amari yoku nakatta desu.
3) おまつりは、にぎやかでしたか?
omatsuri wa nigiyaka deshitaka?
はい、とてもにぎやかでした。
hai, totemo nigiyaka deshita.
4) しけんは、かんたんでしたか?
shiken wa kantan deshitaka?
いいえ、かんたんじゃありませんでした。
i-e, kantanja arimasen deshita.
4 rei きょうとは、どうでしたか?
kyo-to wa do- deshitaka?
とてもきれいでした。
totemo kire- deshita.
1) てんきは、どうでしたか?
tenki wa do- deshitaka?
くもりでした。
kumori deshita.
2) タイりょうりはどうでしたか?
tai ryo-ri wa do- deshitaka?
とてもからかったです。
totemo karakatta desu.
3) ほっかいどうは、どうでしたか?
hokkaido- wa do- deshitaka?
あまり、さむくありませんでした。
amari, samuku arimasen deshita.
4) ホテルのへやはどうでしたか?
hoteru no heya wa do- deshitaka?
とてもすてきでした。
totemo suteki deshita.
5 rei ほっかいどうは、おおさかよりすずしいです。
hokkaido- wa o-saka yori suzushi- desu.
1) このカバンはそのカバンよりかるいです。
kono kaban wa sono kaban yhori karui desu.
2) ホンコンはシンガポールよりちかいです。
honkon wa shingapo-ru yori chikai desu.
3) ちかてつはくるまよりはやいです。
chikatetsu wa kuruma yori hayai desu.
4) ミラーさんはサントスさんよりテニスがじょうずです。
mira- san wa santosu san yori tenisu ga jo-zu desu.
6 rei こんしゅうとらいしゅうと、どちらがひまですか?
konshu- to raishu- to dochira ga hima desuka?
らいしゅうのほうが、ひまです。
raishu- no ho- ga hima desu.
1) コーヒーとこうちゃと、どちらがいいですか?
ko-hi- to ko-cha to dochiraga i- desuka?
コーヒーのほうが、いいです。
ko-hi- no ho- ga i- desu.
2) おおきいみかんと、ちいさいみかんとどちらがあまいですか?
o-ki- mikan to chi-sai mikan to dochiraga amai desuka?
ちいさいみかんのほうが、あまいです。
chi-sai mikan no ho- ga amai desu.
3) おとうさんとおかあさんと、どちらがりょうりがじょうずですか?
oto-san to oka-san to dochira ga ryo-ri ga jo-zu desuka?
ちちのほうが、りょうりがじょうずです。
chichi no ho- ga ryo-ri ga jo-zu desu.
4) はるとあきと、どちらがすきですか?
haru to aki to dochira ga suki desuka?
どちらも、すきです。
dochira mo suki desu.
7 rei きせつで、いつがいちばんすきですか?
isetu de itsu ga ichiban suki desuka?
あきが、いちばんすきです。
aki ga ichiban suki desu.
1) スポーツで、なにがいちばんおもしろいですか?
supo-tsu de naniga ichiban omoshiroi desuka?
ゴルフがいちばんんおもしろいです。
gorufu ga ichiban omoshiroi desu.
2) 1ねんで、いつがいちばんあついですか?
1nen de itsu ga ichiban atsui desuka?
8がつがいちばんあついです。
8gatsu ga ichiban atsui desu.
3) かぞくでだれがいちばんうたがじょうずですか?
kazoku de darega ichiban utaga jo-zu desuka?
わたしがいちばんじょうずです。
watashi ga ichiban jo-zu desu.
4) ヨーロッパでどこがいちばんよかったですか?
yo-roppa de dokoga ichiban yokatta desuka?
スイスがいちばんよかったです。
suisu ga ichiban yokatta desu.
練習レンシュウ แบบฝึกหัด C
1 rei
a きのう、はじめておすしをたべました。
kino- hajimete osushi wo tabemashita.
b どうでしたか?
do- deshitaka?
a とてもおいしかったです。
totemo oishikattadesu.
1)
a きのう、はじめてかぶきをみました。
kino- hajimete kabuki wo mimashita.
b どうでしたか?
do- deshitaka?
a とてもきれいでした。
totemo kire- deshita.
2)
a きのう、はじめていけばなをしました。
kino- hajimete ikebana wo shimashita.
b どうでしたか?
do- deshitaka?
a とてもむずかしかったです。
totemo muzukashikatta desu.
3)
a きのう、はじめてにほんのおさけをのみました。
kino- hajimete nihon no osake wo nomimashita.
b どうでしたか?
do- deshitaka?
a ちょっと、あまかったです。
chotto, amakatta desu.
2 rei
a のみものは、いかがですか?
nomimono wa ikaga desuka?
b ありがとうございます。
arigato- gozaimasu.
a コーヒーとこうちゃと、どちらがいいですか?
ko-hi- to ko-cha to dochira ga i- desuka?
b コーヒーをおねがいします。
ko-hi- wo onegai shimasu.
1)
a くだもの、いかがですか?
kudamono ikaga desuka?
b ありがとうございます。
arigato- gozaimasu.
a りんごとみかんと、どちらがいいですか?
ringo to mikan to dochiraga i- desuka?
b りんごをおねがいします。
ringo wo onegai shimasu.
2)
a のみものは、いかがですか?
nomimono wa ikaga desuka?
b ありがとうございます。
arigato- gozaimasu.
a ワインとビールと、どちらがいいですか?
wain to bi-ru to dochira ga i- desuka?
b ワインをおねがいします。
wain wo onegai shimasu.
3)
a ジュースは、いかがですか?
ju-su wa ikaga desuka?
b ありがとうございます。
arigato- gozaimasu.
a りんごジュースとやさいジュースと、どちらがいいですか?
ringo ju-su to yasai ju-su to dochira ga i- desuka?
b りんごジュースをおねがいします。
ringo ju-su wo onegai shimasu.
3 rei
a ほっかいどうは、いつがいちばんいいですか?
hokkaido- wa itsu ga ichiban i- desuka?
b そうですね。
so- desune.
10がつがいちばんいいですよ。
10gatsu ga ichiban i- desuyo.
もみじのきせつですから。
momiji no kisetsu desukara.
1)
a ほっかいどうは、いつがいちばんいいですか?
hokkaido- wa itsu ga ichiban i- desuka?
b そうですね。
so- desune.
6がつがいちばんいいですよ。
6gatsu ga ichiban i- desuyo.
きれいなはながたくさんありますから。
kire- na hana wa takusan arimasukara.
2)
a ほっかいどうは、いつがいちばんいいですか?
hokkaido- wa itsu ga ichiban i- desuka?
b そうですね。
so- desune.
8がつがいちばんいいですよ。
8gatsu ga ichiban i- desuyo.
ほっかいどうのなつは、すずしいですから。
hokkaido- no natsu wa suzushi- desukara.
3)
a ほっかいどうは、いつがいちばんいいですか?
hokkaido- wa itsu ga ichiban i- desuka?
b そうですね。
so- desune.
1がつがいちばんいいですよ。
1gatsu ga ichiban i- desuyo.
ふゆのさかなはおいしいですから。
fuyu no sakana wa oishi- desukara.